čtvrtek 6. října 2011

Procházka Holešovem

Holešov je malé městečko na Hané ležící téměř na úpatí Hostýnských vrchů. Moje kamarádka Naďa měla ve zdejším zámku svatbu, a protože byl krásný den, využili jsme volné odpoledne k procházce po městě a jeho památkách.


Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století podle plánů italského architekta Filiberta Luchese v raně barokním slohu jako tzv. palác v pevnosti (palazzo in fortezza).

Nyní slouží i jako místo různých kulturních akcí, pořádají se zde výstavy a koncerty. U hlavního vstupu můžeme vidět zajímavou sochu s názvem "Sigmund Freud - Visatec", kterou letos pro jednu z expozic stvořil známý kontroverzní umělec David Černý.
U zámku je velký park pocházející rovněž ze 17. století, jemuž vévodí systém kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce. Tato unikátní koncepce tzv. Le Notreova řešení francouzských parků zde byla použita tehdy poprvé mimo Francii.
Nedaleko zámku můžeme obdivovat i krásný památný buk a večer bývá otevřena i malá hvězdárna.


V Holešově byla i židovská čtvrť, najdeme zde synagogu i hřbitov. Tzv. Šachova synagoga byla postavena roku 1560 a za války unikla zničení jen díky tomu, že v ní v té době byla stolárna.Židovský hřbitov s obřadní síní byl naopak za války značně zpustošen, později došlo k jeho obnově.